Odzież BHP BYTOM, Odzież BHP Katowice

Odzież robocza, odzież BHP – czym tak naprawdę jest ?

Pracodawco, Prezesie, Dyrektorze, Właścicielu, Kierowniku z Bytomia czy Katowic – pamiętajcie, że pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

Waszym obowiązkiem, zgodnie z Kodeksem Pracy oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy zasadniczej jaką jest Kodeks Pracy, jest wyposażyć podległego pracownika w odzież roboczą, odzież BHP, odzież specjalistyczną adekwatną do zagrożeń występujących na danych stanowisku, przy wykonywaniu określonych czynności.

Stan ilościowy i jakościowy odzieży BHP jaką należy wydać pracownikom najlepiej uregulować w formie wewnętrznego aktu normatywnego, takiego jak instrukcja czy zarządzenie. Ważnym elementem dotyczącym wydawania odzieży BHP, odzieży roboczej jest konsultacja ze stroną społeczną tj. związki zawodowe – jeżeli istnieją, radą pracowników czy przedstawicielami pracowników wybranymi w sposób legalny z grona pracowników.

Pracodawco, pamiętaj również, iż to na Twoich barkach spoczywa dodatkowy obowiązek związany z ewidencjonowaniem wydawania tego typu środków ochrony indywidualnej np. za pomocą systemu teleinformatycznego lub karty ewidencji przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej.

Środki ochrony indywidualnej

Dodatkowo Twoim obowiązkiem jest zorganizować procesy współistniejące, polegające na organizacji szaf odzieżowych na odzież czystą, brudną oraz na odzież własną pracownika, w której przychodzi do pracy. Pamiętaj również, iż przy niektórych typach prac będziesz musiał zorganizować tzw. szatnię czystą i szatnię brudną.

Bardzo ważną kwestią jest to, iż  pracodawca jest obowiązany zapewnić takie warunki, aby środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, które w wyniku stosowania w procesie pracy uległy skażeniu środkami chemicznymi tj. kwasy, ługi, zasady, rozpuszczalniki, farby, oleje itp., środkami promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi, były przechowywane wyłącznie w miejscu przez niego wyznaczonym. Takiej odzieży roboczej, odzieży BHP i środków ochrony indywidualnej nie można zabierać z zakładu pracy, prać lub konserwować we własnym domu. 

Powierzanie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania takich przedmiotów, jest niedopuszczalne. Bardzo ważnym elementem gospodarowania odzieżą roboczą, a dokładnie odzieżą specjalistyczną, jest jej pranie i impregnacja. Należy pamiętać, iż odzież specjalistyczna np. dla chemików czy spawaczy powinna być dodatkowo ewidencjonowana w zakresie liczby prań jakim została poddana. Element ten jest bardzo istotny, ponieważ niektóre typy odzieży po określonej liczbie prań należy wymienić z uwagi na utratę ich właściwości fizykochemicznych np. odzież robocza – specjalistyczna, antyelektrostatyczna czy odzież niepalna dla spawaczy.

Bardzo często pracodawcy mają dylemat czy kupić na własność odzież i przekazać ją w użytkowanie pracownikom czy skorzystać z usługi tak zwanego rentalu odzieży. Jest to nic innego niż wynajem, serwis i konserwacja odzieży roboczej – odzieży BHP. Przy wydawaniu odzieży roboczej należy również zadbać o jej pranie, które można uregulować nawiązując współpracę z zewnętrzną firmą lub za pomocą ekwiwalentu wypłacanego wprost danemu pracownikowi. Istotą ekwiwalentu jest to, iż ma on odzwierciedlać rzeczywiste koszty jakie pracownik ponosi w związku z praniem odzieży.

Środki ochrony indywidualnej

Odzież robocza Bytom, Katowice

Podsumowując, do najważniejszych obowiązków pracodawcy w zakresie wyposażenia w odzież BHP należy:

  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając tematykę odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
  • dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
  • wyposażenie pracownika w odzież roboczą, odzież BHP adekwatną do zagrożeń, poprzez zakup odzieży lub poprzez usługę rentalu – wynajmu, serwisu i konserwacji w jednym miejscu,
  • ustalenie zasad i częstotliwości prania odzieży,
  • ustalenie jasnych zasad wymiany odzieży,
  • ustalenie zasad bieżącej, cyklicznej kontroli odzieży ze szczególnym uwzględnieniem odzieży specjalistycznej,
  • ustalenie dokumentów, które posłużą pracodawcy oraz innym osobom kierującym pracownikami w zakresie sformalizowania tematu odzieży w danej organizacji.

Pracodawco z Bytomia, Katowic i miast sąsiednich, jeżeli potrzebujesz sprawdzonych rozwiązań w zakresie gospodarki odzieżą roboczą, odzieżą BHP, środkami ochrony indywidualnej – zadzwoń lub napisz, a udzielimy Ci stosownego wsparcia. Doradzimy gdzie i kiedy warto zainwestować w dany rodzaj usługi czy zakupu bezpośredniego.

Pracodawco, jeżeli chcesz dokonać hurtowych zakupów sprecyzuj swoje potrzeby w wiadomości email do nas. Jeżeli nie wiesz czego dokładnie potrzebujesz, to wspólnie pomożemy Ci to ustalić. Wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie zapewniające adekwatny poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń i Twoich finansów. 

Odzież BHP Bytom - siedziba firmy
Odzież BHP Bytom, odzież robocza Bytom

Zapraszamy do kontaktu wszystkie firmy z terenu Bytomia, Katowic i miast sąsiednich do odwiedzenia naszego partnera handlowego tj.:

Deltazbyt Przedsiębiorstwo Handlowo Zaopatrzeniowe Adam Dumnicki
41-902 Bytom; ul. Stanisława Witczaka 64.

Jak dojechać ?
Kliknij w link: Sklep BHP BYTOM

Kup odzież w sklepie bhp u naszego partnera i zyskaj RABATY NA SZKOLENIA BHP I PPOŻ.