Opracowanie dokumentacji tj.:

Prowadzenie działalności gospodarczej w różnych obszarach i formach niezależnie od jej specyfiki  i miejsca nakłada na Pracodawcę, Prowadzącego  Zakład, Właściciela, Zarządcę, Użytkownika obiektu szereg obowiązków w zakresie opracowania stosownej dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania danej organizacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązków wynikających z prawidłowej organizacji zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej czy zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W naszej ofercie pragniemy wspierać Państwa firmy z Bytomia, Katowic, i miast sąsiednich poprzez nawiązanie współpracy w zakresie  opracowania następującej dokumentacji tj.:  

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu we wspólnie uzgodnionym terminie.