Przeglądy i pomiary w Bytomiu i Katowicach:

Ważnym elementem bezpieczeństwa technicznego danego mienia firmowego czy prywatnego jest polisa ubezpieczeniowa, która zabezpiecza majątek w postaci budynków wraz z mieniem ruchomym i stałym wniesionym do tego majątku.  Jednakże bardzo często dochodzi do sytuacji, w których właściciele, zarządcy, użytkownicy obiektu na których ciąży obowiązek zawarcia polisy ubezpieczeniowej zapominają o kilku podstawowych sprawach związanych  z tzw. „prawidłowym funkcjonowaniem polisy” opartym na OWU – ogólnych warunkach ubezpieczenia, które w sposób precyzyjny określają obowiązki osoby / podmiotu ubezpieczonego.

W związku z tym BHP PUZIO w swej ofercie udostępniło szereg rozwiązań w postaci specjalistycznych przeglądów na terenie Bytomia i Katowic tj.:

których wykonanie oraz spełnienie rekomendacji w nich zawartych spowoduje, iż twoje ubezpieczenie, twoja polisa będą stanowić realne zabezpieczenie dla twojego majątku oraz mienia wniesionego do niego. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu we wspólnie uzgodnionym terminie.