Wykształcenie, kursy, szkolenia, uprawnienia

Szkolenia i uprawnienia

Uprawnienia UDT w zakresie obsługi i konserwacji

Uprawnienia SEP G1 i G3

Aktualne szkolenie okresowe dla Służby BHP

Kursy pedagogiczne, kurs w zakresie praktycznej nauki zawodu

Pierwsze szkolenie Służby BHP

Szkolenie na pracownika ochrony fizycznej II stopnia

ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

ULC

Numer operatora POL3775a48f8329c

Numer Pilota POL-RP-22a0bae0657j

PANSA / PAŻP

Polish Air Navigation Services Agency / Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Listy polecające

Referencje osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą do 2020-05-31