Przeglądy elektryczne Katowice

Zgodnie z Ustawą znaną jako Prawo budowlane, a dokładnie zgodnie z art. 62 Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na:
– sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
– estetyki obiektu budowlanego
– jego otoczenia;

Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie:
– stanu sprawności połączeń,
– osprzętu,
– zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
– oporności izolacji przewodów
– uziemień instalacji i aparatów.

Przeglądy elektryczne dla nowych i obecnych budynków i instalacji

Pomiary elektryczne przeprowadzamy dla:

– instytucji publicznych i prywatnych, powierzchni biurowych w Bytomiu, Katowicach i miastach ościennych
– przedszkoli, żłobków i punktów opieki dziennej
– szkół, jednostek oświatowych i naukowych
– powierzchni handlowo-usługowych i magazynowych

Zakres usług w Bytomiu i Katowicach:

– okresowe pomiary elektryczne zakładanie instalacji elektrycznej
– naprawa instalacji elektrycznej, oświetleniowej, odgromowej
– naprawa, wymiana, montaż gniazdek, lamp, włączników
– wymiana bezpieczników
– podłączenie płyty indukcyjne

Grupy i czasookresy niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia pomiarów elektrycznych.
Przedstawienie okresów pomiarów w zależności od rodzaju pomieszczenia)