Przeglądy elektryczne Katowice

BHP Puzio specjalizuje się w przeprowadzaniu okresowych przeglądów instalacji elektrycznych, zarówno w domach prywatnych, jak i w obiektach komercyjnych. Przeglądy te mają na celu dokładną kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, osprzętu zabezpieczającego, urządzeń oraz przewodów. Nasz doświadczony zespół przeprowadza wnikliwą ocenę, sprawdzając sprawność urządzeń i przewodów, a także przestrzeganie wszelkich norm bezpieczeństwa. Każde okresowe badanie jest rozszerzone o termowizję instalacji miejsc takich jak np. rozdzielnie elektryczne.

Przeglądy elektryczne dla nowych i obecnych budynków i instalacji

Okresowy przegląd elektryczny

W trakcie przeprowadzania regularnych przeglądów instalacji elektrycznych, skupiamy się nie tylko na badaniu stanu urządzeń i przewodów, ale również na ocenie ogólnej użyteczności całej instalacji. Przeprowadzamy szczegółową kontrolę wszystkich istotnych aspektów, aby potwierdzić, że instalacja jest w pełni sprawna, zgodna z obowiązującymi przepisami i bezpieczna w codziennym użytkowaniu. Nasze przeglądy obejmują również ocenę stanu technicznego instalacji elektrycznych, co pozwala naszym klientom otrzymać kompleksowe informacje na temat potencjalnych usterek, wad oraz obszarów wymagających szczególnej uwagi.

Zgodnie z Ustawą znaną jako Prawo budowlane, a dokładnie zgodnie z art. 62 Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na:
– sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
– estetyki obiektu budowlanego
– jego otoczenia.

Grupy i czasookresy niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia pomiarów elektrycznych.

W/w obowiązku dotyczą również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w danym obiekcie. Z uwagi na obowiązek formalnoprawny należy przeprowadzić takie działania w zakresie których dokonamy sprawdzenia stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń. Dodatkowo ważnym aspektem pomiarów elektrycznych są pomiary w zakresie oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Przedstawienie okresów pomiarów w zależności od rodzaju pomieszczenia)

Kontrola instalacji elektrycznych

Dzięki okresowym przeglądom instalacji elektrycznych, nasi klienci mogą mieć pewność, że ich instalacje spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, efektywności oraz zgodności z obowiązującymi normami. Nasz zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy są doskonale przygotowani do sprostania wszelkim wymaganiom związanych z kontrolą i utrzymaniem instalacji elektrycznych.
Naszym priorytetem jest zapewnienie w dostarczeniu usługi na najwyższym poziomie jakości i profesjonalizmu z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu marki Sonel.

Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie:
– oględzin,
– stanu sprawności połączeń,
– osprzętu,
– zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
– oporności izolacji przewodów
– uziemień instalacji i aparatów.

Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne przeprowadzamy dla:
– instytucji publicznych i prywatnych, powierzchni biurowych w Bytomiu, Katowicach i miastach ościennych
– przedszkoli, żłobków i punktów opieki dziennej
– szkół, jednostek oświatowych i naukowych
– powierzchni handlowo-usługowych i magazynowych
– innych obiektów po wcześniejszym obustronnym uzgodnieniu

Zakres usług w Bytomiu i Katowicach:
– okresowe pomiary elektryczne wraz z czynnościami pomocniczymi zmierzającymi do usunięcia ewentualnych potencjałów do doskonalenia.

W BHP Puzio specjalizujemy się w profesjonalnym przeprowadzaniu okresowych kontroli instalacji elektrycznych.
Dzięki naszym przeglądom, nasi klienci mogą mieć pełne zaufanie, że ich instalacje elektryczne są bezpieczne.

Nasza firma jest dumna z wysokiego poziomu profesjonalizmu i precyzji, które wkładamy w wykonywanie tych kontroli, mając na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa oraz optymalnej efektywności działania instalacji elektrycznych.

Twoje bezpieczeństwo to nasz priorytet!
Zapraszamy do kontaktu 😊