Termowizja Katowice, Bytom

Odtwórz wideo

Badania termowizyjne i stosowanie kamer termowizyjnych to stosunkowo nowy trend, który szybko zyskuje na popularności. Termografia to technologia obrazowania, która wychwytuje niewidzialną energię cieplną emitowaną przez różnego rodzaju obiekt i przekształca ją w obraz, który następnie poddajemy obróbce w specjalnym programie.  Zakres usług inspekcyjnych za pomocą naszej kamery termowizyjnej może sięgnąć od – 20* C do + 2000*C.

termowizja Katowice

1.Zastosowanie kamery

Kamery termowizyjne są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, z różnym przeznaczeniem i  do różnych celów. Służą na przykład do wykrywania nieszczelności w rurach, peszlach i obwodach elektrycznych. 

Ponadto dzięki kamerą można dokonać identyfikacji przegrzewających się elementów. Dodatkową zaletą jest również to,
że z wykorzystaniem kamery możemy sprawdzić, czy ktoś mieszka w opuszczonym domu.

1a. PRZEMYSŁ:

– Kontrola termowizyjna instalacji i urządzeń elektrycznych o małych, średnich i dużych napięciach;
– Termowizyjne badanie rurociągów i instalacji technologicznych generujących lub przesyłających ciepłe medium;
– Termowizyjne badanie chłodni przemysłowych, urządzeń chłodniczych i układów klimatyzacyjnych w wersji zbiorczej i tzw. wersji solo;
– Kontrola temperatur różnego rodzaju łożysk i innych elementów mechanicznych, które poddawane są obciążeniem podczas codziennej pracy;
– Inspekcje termowizyjne w szerokim zakresie w celach audytu związanych z ochroną przeciwpożarową i ubezpieczeniową; 
– Przeglądy termowizyjne w zakresie wskazanym w dokumentacji ubezpieczeniowej;
– Kontrola różanego typu kotłów, pieców opalanych gazem, węglem, miałem, peletem itp. oraz innych urządzeń zaklasyfikowanych
do urządzeń energetycznych;

1b. BUDOWNICTWO:

– Identyfikacja licznych mostków termicznych w budynkach nowo powstałych, remontowanych, przystosowywanych itp.;
– Skuteczna, powykonawcza kontrola licznych prac budowlanych w zakresie poprawności wykonania izolacji, montażu stolarki okiennej
i drzwiowej, montażu rolet, przepustów itp.;
Szeroko zakresowa diagnostyka przyczyn występowania zbiorczych i pojedynczych zawilgoceń i oznak pleśni;
– Termowizja pozwala na zlokalizowanie powstałych nieszczelności powietrznych w użytych do budowy przegrodach budowlanych;
– Ocena przyszłościowych zakupów w zakresie standardu termicznego nieruchomości komercyjnych i przemysłowych;
– Skuteczna ocena cieplna istniejących obiektów lub ich części na potrzeby planowania przyszłościowych działań termomodernizacyjnych;
– Próba namierzenia instalacji poprzez detekcję przebiegu przewodów CO i CWU w istniejących przegrodach budowlanych
z uwzględnieniem stopnia emisyjności materiału z jakiego powstała dana przegroda;

1c. WYCIEKI:

– Detekcja różnego rodzaju wycieków wody i innych substancji z instalacji wodnokanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji pompy ciepła, instalacji klimatyzacji i innych przenoszących medium o dodatnich lub ujemnych parametrach. 

2.Opis metody termograficznej

Rozkłady temperatury na różnego rodzaju zewnętrznych powierzchniach obiektów określono metodą termograficzną. Istota tej metody została oparta na nowoczesnych rozwiązaniach. 

Metoda termograficzna polega na wykrywaniu różnic temperatury na badanej powierzchni z wykorzystaniem specjalistycznego urządzenia. Strumień cieplny przepływający przez urządzenie w danym miejscu i czasie wywołuje na jego powierzchni określony efekt
w postaci promieniowania temperatury i tworząc barwne, charakterystyczne pole temperaturowe, które następnie podajemy analizie. 

Każdy mniejszy lub większy wzrost temperatury we wnętrzu obiektu będzie miał swoje odzwierciedlenie na mierzonej, zdefiniowanej powierzchni. Zależność ta powstaje w wyniku istnienia wielu czynników oraz z uwagi na rodzaj powierzchni czy barwę materiału z jakiego powstała.

Wszystkie te czynniki uwzględnia współczynnik, zwany współczynnikiem emisyjności ελ, który został spersonalizowany dla danego zakresu fal λe. Warunkiem koniecznym do wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości jest wystąpienie określonego wzrostu temperatur na badanej przez nas powierzchni.

3.Cel i zakres termowizji

Celem badań termowizyjnych przeprowadzanych przez BHP PUZIO w Bytomiu, Katowicach oraz w miastach ościennych jest określenie miejsc rozwoju potencjalnych uszkodzeń obiektów, instalacji, maszyn, urządzeń, pojazdów itp. Przedmiotowe pomiary w praktyce polegają na wielokrotnej ocenie w danym miejscu, czasie i pod określonym obciążeniem stanu powierzchni poprzez okresowe lub miejscowe przeprowadzanie pomiarów termograficznych.

Na podstawie tych badań, poprzez porównanie termogramów (sporządzonych w danym miejscu i czasie dla tych samych lub podobnych obiektów, instalacji, pojazdów, maszyn w trakcie ich eksploatacji) można przeprowadzać próby wnioskowania rozwoju uszkodzenia oraz rekomendacji w zakresie przyszłościowego użytkowania.

Zgromadzone przez badania termowizyjne dane mogą być podstawą do podjęcia działań profilaktycznych i zapobiegawczych w zakresie remontu i naprawy maszyn i urządzeń. Dodatkowo działania te wpisują się w szereg prewencyjnych inicjatyw w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Warto wspomnieć, że w BHP Puzio przeprowadzamy również:

4.Zastosowana aparatura do pomiaru podczas termowizji w Katowicach i Bytomiu

Budowa kamery użytkowanej przez BHP PUZIO tj. kamery Sonel KT – 560, została oparta na matrycy o bardzo wysokiej rozdzielczości tj.: IR 640 x 480. Pozwala to na rejestrowanie bardzo wysokiej jakości obrazów IR przy równoczesnym rejestrowaniu obrazów tzw. widzialnych. Jakość tych obrazów jest w pełni radiometryczna – szczegółowa.

Model kamery wykorzystywany w codziennej pracy przez BHP PUZIO łączy wysokiej jakości parametry pomiarowe z innowacyjnym
i intuicyjnym interfejsem dostarczonym przez producenta. Oprogramowanie oparte na nowym, stabilnym systemie operacyjnym sprawiło,
że powstało inteligentne rozwiązanie wykorzystywane do poprawy bezpieczeństwa w dziedzinie badań termowizyjnych.

Obsługa kamery KT-560 będącej na wyposażeniu BHP PUZIO jest bardzo prosta, dzięki ruchomemu wyświetlaczowi z funkcjami dotykowymi. Każdy użytkownik smartphone’a bez problemu obsłuży ten model kamery. Na uwagę zasługuje również wychylna część korpusu kamery, w której umieszczony jest obiektyw. Wszystko to tworzy idealne, profesjonalne rozwiązanie. 

Budowa takiego urządzenia, jak kamera KT-560 (wykorzystywana przez BHP PUZIO w Bytomiu, Katowicach i miastach ościennych) zapewnia dużą wygodę, podczas jego profesjonalnego użytkowania.

kamera termowizyjna podczas pomiarów

Kamera posiada kilka trybów pracy, w tym: tryb IR, wizualny, PIP oraz nowy tryb mieszania obrazów, który polega na nakładaniu konturów obrazu widzialnego na obraz IR. Operator kamery ma do dyspozycji rejestrowanie nagrań wideo.

Oczywiście możliwy jest również zapis zdjęć statycznych. Szereg narzędzi dostępnych w oprogramowaniu kamery, pozwala już podczas pomiarów wykonać analizę obrazu i przekazać niepokojące ustalenia służbom utrzymania ruchu. Jest to możliwe na poziomie kamery także w trybie jakim jest tryb obrazu bezpośrednio na żywo.

Nowe oprogramowanie daje możliwość dodatkowego opisania zdjęcia wykonanego kamerą w formacie IR. Do wyboru mamy notatkę tekstową, głosową oraz notatkę graficzną.

Wszystko po to, by po zakończonych pomiarach móc wykonać profesjonalny i szczegółowy raport z pomiarów. Dzięki wbudowanemu nadajnikowi GPS oraz kompasowi, kamera daje możliwość automatycznego zapisu lokalizacji, w której wykonane zostały nasze zdjęcia. 

Aktualne świadectwo wzorcowania poświadcza prawidłowe właściwości przyrządu pomiarowego
jakim jest kamera termowizyjna KT-560.

Pamiętajmy, iż pomiary termowizyjne wykonane niesprawną kamerą mogą przyczynić się do błędnej oceny.

Odtwórz wideo
Termowizja wykonana w Katowicach