Szkolenia okresowe BHP BYTOM, KATOWICE

Szkolenia okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to ważny aspekt w budowaniu szerokorozumianej kultury bezpieczeństwa Państwa organizacji w Bytomiu i Katowicach. Ich zadaniem jest ugruntowanie wiedzy zdobytej podczas szkolenia wstępnego z bhp – instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Ponadto biorąc pod uwagę dynamikę dzisiejszych czasów szkolenia okresowe pełnią dodatkową rolę.

Bez wątpienia jest nią aktualizacja wiedzy w zakresie bhp, prawa pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. Wszystko to ma za zadanie odniesienie się do cyklicznych zmian przepisów takich jak zmiana przepisów w sprawie szkoleń bhp czy nowelizacji rozporządzenia w sprawie badań lekarskich. Obecnie ważną kwestią do aktualizacji przed rozpoczęciem szkolenia jest również ostatnia zmiana rozporządzenia z grudnia 2020r. w zakresie czynników szkodliwych w środowisku pracy, a konkretnie czynników biologicznych.

Powyższa zmiana rozszerzyła wykaz czynników biologicznych o SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19 – odpowiedzialnego za ostrą niewydolność płuc. Dla przykładu w zakresie tematyki ppoż. doszło również do zmiany przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej, regulujących wymagania w zakresie składowania odpadów. Dodatkowo informujemy, iż ostatnia nowelizacja przepisów bhp narzuciła poprzez określenie konkretnych terminów aktualizację dokumentów pn. Ocena Ryzyka Zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy.

Szkolenia okresowe - plan działania

Ważnym elementem w planowaniu szkoleń okresowych z bhp jest prawidłowe przypisanie poszczególnych osób funkcyjnych do danych grup szkoleniowych. Jeżeli ktoś, w waszej firmie ma z tym jakikolwiek kłopot prosimy o niezwłoczny kontakt za pośrednictwem naszego maila firmowego. Pamiętajmy, iż ustawodawca wyróżnił takie grupy jak np. pracodawcy i osoby kierujące pracownikami, pracownicy na stanowiskach robotniczych, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy Służby BHP czy pracownicy inżynieryjno-techniczni.

Kluczem do sukcesu w zakresie efektywnej organizacji szkoleń okresowych z bhp jest prawidłowe, spersonalizowanie potrzeb szkoleniowych przez Pracodawcę względem podległych mu pracowników wykonujących powierzone czynności. Efektywność szkoleń bhp w twoim środowisku pracy może mieć istotny wpływ w ewentualnych stanach zagrożenia, gdyż zdobyta na nich wiedza pozwoli na zachowanie zimnej krwi.

Szkolenia okresowe, a hybrydyzacja pracowników pożądanych przez Pracodawcę

Bardzo często osoby funkcyjne, odpowiedzialne za organizację szkoleń, stają przed dylematem na jakie prawidłowe szkolenie skierować pracownika wykonującego pracę na różnych, tzw. hybrydowych stanowiskach. Jednym z takich przykładów może być pracownik laboratorium z wieloletnim stażem, który podczas nieobecności Kierownika Laboratorium jest odpowiedzialny za organizację pracy laboratorium, w tym za organizację pracy podległych mu innych pracowników o zdecydowanie krótszym stażu w zakresie doświadczenia w laboratorium, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 212 Kodeksu Pracy. Na tego typu dylematy od dawna ściera się wiele poglądów.

Do jednego z nich dochodzimy dokonując chłodnej analizy ramowego programu szkolenia dla planowanej do szkolenia grupy zaklasyfikowanej do szkolenia okresowego dla pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz do grupy pracowników zaklasyfikowanych do szkolenia okresowego zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Pomijając czasy epidemii spowodowanej SARS-CoV-2 / COVID-19 należy pamiętać, iż szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy bezwzględnie realizować zgodnie z wymaganiami prawnymi tj. w formie instruktażu na podstawie szczegółowego programu. W tym oto przypadku brak wspólnego mianownika do połączenia tych dwóch wymaganych rodzajów szkoleń. Pamiętajmy, iż brak odpowiedniego szkolenia np. pracownika zatrudnionego na stanowisku brygadzisty może przyczynić się do wypadku przy pracy zarówno w Bytomiu jak i Katowicach.

Budowa Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem - podstawy działania

Podsumowując – ważnym elementem szkoleń okresowych z bhp jest ich sztandarowa rola, jaką jest budowa stosownego poziomu bezpieczeństwa technicznego ze szczególnym naciskiem na budowę systemu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy danej organizacji. I tu kluczową rolą organizatora szkolenia – Pracodawcy, jest doprowadzenie do wyłonienia takiego modelu szkolenia, który połączy ze sobą następujące cechy tj.:

 • zachowanie poziomu bezpieczeństwa na odpowiednim, świadomym poziomie co zostanie potwierdzone podczas kontroli Inspektora Pracy
  w zakładach pracy w Bytomiu, Katowicach i miastach ościennych,
 • dostosowanie tematyki szkoleniowej do warunków danej organizacji z uwzględnieniem panującego modelu pracy,
 • rekomendowanie zmian w zakresie szkoleń jeżeli zachodzi taka potrzeba,
 • spełnienie wymagań formalnych narzuconych na Pracodawcę,
 • stabilność procesu pracy i finansów Pracodawcy.

Podsumowując – ważnym elementem szkoleń okresowych z bhp jest ich sztandarowa rola, jaką jest budowa stosownego poziomu bezpieczeństwa technicznego ze szczególnym naciskiem na budowę systemu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy danej organizacji. I tu kluczową rolą organizatora szkolenia – Pracodawcy, jest doprowadzenie do wyłonienia takiego modelu szkolenia, który połączy ze sobą następujące cechy tj.:

 • zachowanie poziomu bezpieczeństwa na odpowiednim, świadomym poziomie co zostanie potwierdzone podczas kontroli Inspektora Pracy w zakładach pracy,
 • dostosowanie tematyki szkoleniowej do warunków danej organizacji z uwzględnieniem panującego modelu pracy,
 • rekomendowanie zmian w zakresie szkoleń jeżeli zachodzi taka potrzeba,
 • spełnienie wymagań formalnych narzuconych na Pracodawcę,
 • stabilność procesu pracy i finansów Pracodawcy.