Termowizja z drona Bytom

Nasza firma, posiadająca praktyczne podejście w dziedzinie szkoleń BHP oraz przeciwpożarowych, wprowadza innowacyjne usługi lotniczych inspekcji wizyjnych z wykorzystaniem zaawansowanej termowizji z dronem do swojej oferty.

Oprócz kompleksowej obsługi szkoleniowej, oferujemy także nowoczesne rozwiązania w zakresie badań termowizyjnych przy wykorzystaniu bezzałogowych dronów.

Termowizja z drona

Specjalizujemy się w termowizji z drona, korzystając z kamer termowizyjnych do precyzyjnego filmowania i przeprowadzania inspekcji wizyjnych. Drony, z których korzystamy, wyposażone są w kamery o wysokiej rozdzielczości aparatu IRI, umożliwiające szczegółowe badania termowizyjne.

Przeprowadzane przez nas lotnicze inspekcje wizyjne z drona pozwalają na rzetelne ocenienie stanu technicznego różnorodnych obiektów, pionowych i poziomych przegród budowlanych, instalacji PV, instalacji ciepłowniczych, instalacji technologicznych włączając w to turbiny wiatrowe.

W ramach naszych działań przeprowadzamy również przeglądy budowlane, korzystając z technologii termowizyjnej, która w zakresie obiektów wielkokubaturowych jest niezastąpiona. Detekcja anomalii termicznych odgrywa kluczową rolę w branżach takich jak budownictwo, przemysł czy dalekosiężny transport mediów charakteryzujących się wysoką temperaturą. Drony wyposażone w kamery termowizyjne umożliwiają nam efektywne identyfikowanie potencjalnych problemów, co przekłada się na skuteczne zapobieganie poważnym awariom i stratom.

Pomiary termowizyjne z drona Bytom

Oferujemy usługi inspekcji technicznej przy użyciu drona. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii lotniczych jesteśmy w stanie dostarczać klientom złożone i efektywne rozwiązania w zakresie oceny stanu technicznego obiektów. Nasze inspekcje cechują się niezrównaną precyzją. Wykorzystując drony takie jak DJI Matrice 350 z nowoczesnymi kamerami o wysokiej rozdzielczości Zenmuse H20N – Night Vision Hybrid Payload, wykonujemy dokładne badania termowizyjne oraz przeglądy budowlane.

Źródło: https://youtu.be/pjWf8N8XIeA?si=xkFJkn1v_tnin8Ul

Zaawansowane kamery termowizyjne montowane na dronach pozwalają nam efektywnie wykrywać anomalie termiczne. Nasze inspekcje nie tylko zapobiegają potencjalnym problemom, ale także pomagają unikać zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i stanem technicznym badanych obiektów. 

Wprowadzenie dronów do procesu inspekcji technicznej skraca czas przeglądów i eliminuje konieczność dostępu do trudno dostępnych miejsc. Ogranicza też prace na wysokości klasyfikowane do prac szczególnie niebezpiecznych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp.

Drony są w stanie dotrzeć do obszarów, które tradycyjnie stanowią wyzwanie dla metod inspekcyjnych, co przekłada się na szybkość działań oraz oszczędność kosztów operacyjnych w badaniach termowizyjnych w budownictwie. Perspektywa zdjęć widzialnych czy zdjęć IRI wykonanych z drona przedstawia wyniki pomiarów w zdecydowanie innym świetle.

W naszej pracy do inspekcji lotniczych wykorzystujemy modele dronów DJI Matrice 350 RTK z radarem CSM oraz DJI MINI 3 PRO. Dron DJI Matrice 350 RTK wyposażony w nowoczesne systemy transmisji wideo i sterowania oraz kamerę termowizyjną, zapewnia maksymalny czas lotu do 55 minut z wykorzystaniem dwóch inteligentnych akumulatorów, umożliwiając precyzyjne misje z niezrównaną dokładnością.

Inspekcja paneli fotowoltaicznych dronem Bytom

Specjalizujemy się również w przeprowadzaniu inspekcji lotniczych dronem w zakresie badań termowizyjnych paneli fotowoltaicznych (PV). Wykorzystujemy drony wyposażone w precyzyjne kamery termowizyjne o wysokiej rozdzielczości, co umożliwia nam dokładne badanie temperatury na powierzchni paneli PV.

Inspekcje lotnicze dronem pozwalają nam skutecznie monitorować i oceniać efektywność pracy paneli fotowoltaicznych. Dzięki technologii termowizyjnej jesteśmy w stanie identyfikować potencjalne uszkodzenia, hot spoty czy inne nieprawidłowości, co z kolei umożliwia szybką interwencję i minimalizację strat energetycznych.


Nasze usługi inspekcji lotniczych dronem skierowane są do firm i instytucji zajmujących się różnym rodzajem działalności od budownictwa po energią odnawialną, umożliwiając im skuteczne zarządzanie i utrzymanie efektywności instalacji fotowoltaicznych. Dzięki precyzyjnym badaniom termowizyjnym możemy wspierać naszych klientów w optymalizacji pracy systemów PV oraz w zapobieganiu potencjalnym awariom.

Termowizja paneli - fotowoltaika

Dokładne pomiary temperatury paneli fotowoltaicznych są kluczowe do precyzyjnej oceny ich stanu technicznego. Dzięki szczegółowym analizom, nasi klienci otrzymują kompleksowe raporty dotyczące efektywności i bezpieczeństwa swoich instalacji fotowoltaicznych.

Nasza firma posiada wszelkie uprawnienia do przeprowadzania lotów dronem. Zapewniamy zgodność z regulacjami oraz profesjonalizm w dostarczaniu usług inspekcji lotniczych. Działania lotnicze są dodatkowo ubezpieczone w zakresie podstawowym i nadwyżkowym, zapewniając pełne bezpieczeństwo działań.

Przeprowadzamy również:

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=JPPHG5dSpwM

Zapraszamy do kontaktu 😀