Ustalanie przyczyn powstania pożarów

Pożary instalacji PV

W toku analizy przyczyn powstawania pożarów w obrębie instalacji fotowoltaicznych ustalono, że do pożarów w jej obrębie najczęściej
dochodzi w miejscach połączeń przewodów prądu stałego oraz samych przewodów DC – około 80 % przypadków.

Przyczyną tego typu zjawisk jest zwiększona rezystancja zestykowa występująca w miejscach połączeń przewodów co jest skutkiem niedokładnego połączenia obecnie stosowanych złączy MC4 bądź powstawaniem luźnego połączenia w czasie eksploatacji instalacji.

Do pożaru w obrębie przewodów prądu stałego dochodziło również wskutek zadziałania prądów upływu w miejscach uszkodzeń izolacji przewodów prądu stałego, które z uwagi na brak takiej możliwości nie są wyposażone w zabezpieczenia różnicowo – prądowe.

W celu zminimalizowania możliwości powstania pożaru w obrębie przewodów DC należałoby rozważyć możliwość zastosowania złączy lepszej jakości oraz zminimalizować ich ilość np. poprzez zainstalowanie inwertera w pobliżu miejsca lokalizacji modułów fotowoltaicznych.

Rozwiązaniem zabezpieczającym przed powstaniem pożaru w obrębie przewodów DC może być również zastosowanie mikroinwerterów znajdujących się bezpośrednio przy modułach fotowoltaicznych.

Takie rozwiązanie pozwala na przesyłanie prądu przemiennego bezpośrednio od miejsca ich lokalizacji, a przewody te są wyposażone zostają w zabezpieczenia różnicowo – prądowe, które z kolei zabezpieczają obwód przed powstaniem pożaru w ich obrębie wskutek zadziałania prądów upływu.

Ważnym aspektem wpływającym na bezpieczeństwo instalacji PV jest cykliczna termowizja instalacji wraz z infrastrukturą przyległą.

Rekomenduje się, aby termowizja instalacji PV była przeprowadzana minimum dwa razy w roku tj. w okolicy miesiąca kwiecień – przed tzw. „sezonem” oraz w okolicy miesiąca wrzesień – po tzw. „sezonie” gdyż w okresie kwiecień – wrzesień instalacje PV statystycznie pracują pod najwyższym obciążeniem, co jest tożsame ze zwiększoną produkcją energii.