1.Przeglądy kominiarskie Katowice, Bytom

W ofercie naszej firmy znajdą Państwo szereg usług kontrolnych, opiniujących, konserwacyjnych oraz budowlanych mających wpływ na bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników w zakresie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, odprowadzania spalin i dymu z przewodów kominowych zarówno w Bytomiu, Katowicach i miastach sąsiednich. 

Realizujemy obowiązkowe okresowe przeglądy kominiarskie wykonywane przez uprawnionego mistrza w rzemiośle kominiarskim:
– kontrola przewodów kominowych wentylacyjnych,
– kontrola przewodów kominowych spalinowych,
– kontrola przewodów kominowych dymowych.

2.Rodzaje przewodów kominowych:

A. Przewodowy wentylacyjne, które służą do odprowadzania powietrza w systemie wentylacji grawitacyjnej poprzez system kanałów / przewodów.

B. Przewody dymowe, które służą do podłączania pieców oraz kotłów grzewczych służących do ogrzewania, a zasilanych na paliwa stałe. Dodatkowo do przewodów dymowych możemy podłączyć nasze kominki.

C. Przewody spalinowe, które służą nam do podłączania gazowych oraz olejowych urządzeń grzewczych do których możemy na przykład zaliczyć kotły czy podgrzewacze wody użytkowej czy technologicznej.

3.Przewody dymowe i spalinowe – przepisy przeciwpożarowe

Zgodnie z § 34 ust. 1 przepisów przeciwpożarowych w obiektach lub ich częściach, w których to odbywa się jakikolwiek proces spalania paliwa stałego np. węgiel, ciekłego np. olej opałowy lub gazowego np. gaz ziemny, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i przewodów spalinowych w okresach ich użytkowania zgodnie z n/w pozycjami tj.:

A. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych
– co najmniej raz w miesiącu,
– częściej jeżeli przepisy miejscowe stanowią inaczej.

B. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w/w pkt A.
– co najmniej raz na kwartał – raz na 3 miesiące.

C. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w/w pkt. A
– co najmniej raz na pół roku, – raz na 6 miesięcy.

4.Przewody wentylacyjne – przepisy przeciwpożarowe

W obiektach lub ich częściach, o których mowa powyżej, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Dokonuje się tego minimum raz na 12 miesięcy – co najmniej raz w roku. Jeżeli z warunków użytkowania jest to wymagane częściej z uwagi na stwierdzone zanieczyszczenia przewody wentylacyjne konserwujemy tak aby zachować ich czystość i drożność na satysfakcjonującym nas poziomie.

5.Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne – prawo budowlane

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym jakim jest ustawa Prawo Budowlane co najmniej raz w roku należy sprawdzić stan techniczny przewodów kominowych, do których zaliczamy przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne.

6.Jak zadbać o drożność przewodów kominowych

Dbamy o drożność przewodów poprzez:
– usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych,
– usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych i dymowych w obiektach, w których odbywa się spalanie paliwa 
– stałego, ciekłego lub gazowego od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
– usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym nie wymienionych wyżej,
– usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych od palenisk opalanych paliwem ciekłym lub gazowym nie wymienionych wyżej,
– udrażnianie przewodów kominowych,
– czyszczenie instalacji wentylacji mechanicznej.

7.Przeglądy Kominiarskie - Anemometr wiatrakowy w akcji

Zastosowanie:
-pomiar prędkości strumienia oraz temperatury powietrza na kratkach nawiewnych i wywiewnych kanałów -zintegrowane przeliczenie strumienia objętościowego (wydatku) z powierzchni i prędkości strumienia -bezpośredni pomiar strumienia objętościowego przy zastosowaniu tuby pomiarowej. 

Zakres pomiarowy:
– prędkość przepływu 0,5 – 30 m/s
– objętościowy strumień powietrza  0 – 99.999 m³h
– temperatura – 20 °C do +60 °  

Rozdzielczość:
– prędkość przepływu  0,1 m/s
– objętościowy strumień powietrza  0,1 (0-9999.9) lub 1 (10.000 – 99.999)
– temperatura  0,1 °C/F

Dokładność:
– prędkość przepływu ± (1,5% wartości pomiaru +0,3 m/s) poniżej 20 m/s, ± (3% wartości pomiaru +0,3 m/s) powyżej 20 m/s
– temperatura  ± 0,6 °
– warunki otoczenia (bez kondensacji) 0 – 50 °C, <90% wilgotności względnej
– warunki przechowywania -10 do 50 °C, <90% wilgotności względnej
– zasilanie 4 baterie AAA
– wymiary 269x106x51mm
– wielkość wiatraczka 10 cm
– ciężar (bez tub) 270g