Przeglądy kominiarskie Katowice, Bytom

W ofercie naszej firmy znajdą Państwo szereg usług kontrolnych, opiniujących, konserwacyjnych oraz budowlanych mających wpływ na bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników w zakresie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, odprowadzania spalin i dymu z przewodów kominowych zarówno w Bytomiu, Katowicach i miastach sąsiednich. Realizujemy obowiązkowe okresowe przeglądy kominiarskie wykonywane przez uprawnionego mistrza w rzemiośle kominiarskim:
– kontrola przewodów kominowych wentylacyjnych,
– kontrola przewodów kominowych spalinowych,
– kontrola przewodów kominowych dymowych.

Dbamy o drożność przewodów poprzez:
– usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych,
– usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych i dymowych w obiektach, w których odbywa się spalanie paliwa 
– stałego, ciekłego lub gazowego od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
– usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym nie wymienionych wyżej,
– usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych od palenisk opalanych paliwem ciekłym lub gazowym nie wymienionych wyżej,
– udrażnianie przewodów kominowych,
– czyszczenie instalacji wentylacji mechanicznej.

Przeglądy Kominiarskie Anemometr wiatrakowy w akcji

Zastosowanie:
-pomiar prędkości strumienia oraz temperatury powietrza na kratkach nawiewnych i wywiewnych kanałów -zintegrowane przeliczenie strumienia objętościowego (wydatku) z powierzchni i prędkości strumienia -bezpośredni pomiar strumienia objętościowego przy zastosowaniu tuby pomiarowej. 

Zakres pomiarowy:
– prędkość przepływu                        0,5 – 30 m/s
– objętościowy strumień powietrza      0 – 99.999 m³h
– temperatura      – 20 °C do +60 °  

Rozdzielczość:
– prędkość przepływu                        0,1 m/s
– objętościowy strumień powietrza      0,1 (0-9999.9) lub 1 (10.000 – 99.999)
– temperatura                                    0,1 °C/F

Dokładność:
– prędkość przepływu                         ± (1,5% wartości pomiaru +0,3 m/s) poniżej 20 m/s, ± (3% wartości pomiaru +0,3 m/s) powyżej 20 m/s
– temperatura                                     ± 0,6 °
– warunki otoczenia (bez kondensacji) 0 – 50 °C, <90% wilgotności względnej
– warunki przechowywania                  -10 do 50 °C, <90% wilgotności względnej
– zasilanie                                          4 baterie AAA
– wymiary                                           269x106x51mm
– wielkość wiatraczka                         10 cm
– ciężar (bez tub)                                 270g